اطلاعیه
اطلاعيه مهم درخصوص طراحي ساختمانها براساس ويرايش جديد آيين نامه 2800

با عنايت به ابلاغ ويرايش جديد آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (ويرايش چهارم آيين نامه 2800) سازمان طي نامه اي به دفاتر مهندسي بر طراحي ساختمانها براساس اين ويرايش تأكيد كرد.

جهت دريافت متن نامه اينجا كليك نماييد.