اطلاعیه
برگزاري جلسات مشاوره فني در واحد خدمات مهندسي سازمان

بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران مي رساند به منظور ارتقاء كيفي خدمات مهندسي، از اوّل خردادماه جلسات مشاوره فني طراحي در واحد خدمات مهندسي - بخش بررسي نقشه طبق جدول زير برگزار مي شود، خواهشمند است جهت نظم بخشي قبل از حضور در سازمان با بخش مربوطه (تلفن داخلي 105) هماهنگي هاي لازم را انجام دهيد.

 

رشته زمان ساعت
معماري پنج شنبه ها 13-11
برق پنج شنبه ها 10-8
عمران سه شنبه ها 14-12
مكانيك سه شنبه ها 12-10